ALERIA ASTMA IMMUNOLOGIA KLINICZNA 2019

Wstępny Program Ramowy


Czwartek, 13.06.2019

(10:00 - 18:30)

10:00 - Otwarcie Konferencji

Sesja I - Alergia na pokarmy jako problem wielodyscyplinarny

1. Alergia na pokarmy a eozynofilowe zapalenia przewodu pokarmowego
2. Diagnostyka niealergicznej nadwrażliwości na pokarmy
3. Indukcja tolerancji w alergii na pokarmy

II Sympozjum: Leki biologiczne w astmie i alergii (część 1)


Sesja II - Mepolizumab w terapii ciężkiej astmy eozynofilowej. Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?

1. Za i przeciw leczeniu biologicznemu w astmie ciężkiej. Czy wiemy dzisiaj więcej?
2. Identyfikacja chorego do leczenia biologicznego anty-IL5. Precyzja przede wszystkim.
3. Mepolizumab w terapii długoterminowej, czyli dziś i jutro dla chorego z astmą ciężką

Gorący temat 1 - Leki biologiczne w leczeniu atopowego zapalenia skóry


Sesja III - Nowe wyzwania w alergologii

1. Miejscowy alergiczny nieżyt nosa
2. Anafilaksja u dorosłych i u dzieci
3. Leki antycholinergiczne w leczeniu astmy
4. Modelowe rozwiązania systemowe w ochronie zdrowia-miejsce alergologii

Sesja IV Inauguracyjna - Alergie w erze nowych technologii


Wykład specjalny: Profesor Jean Bousquet (Montpellier, Francja)

1. Alergologia przyszłości - czy nowe technologie pomogą rozwiązać nam stare problemy?
2. Biomarkery w immunoterapii alergenowej
3. Nowe leki małocząsteczkowe w leczeniu astmy oskrzelowej

Piątek, 14.06.2019

(08:30 - 18:00)

Sesja V - Postępowanie w alergiach skórnych

1. Alergia na kosmetyki
2. Psychoneuroimmunologia – czy może być przydatna w postępowaniu w alergiach skórnych ?

Wykład specjalny: Prof. Torsten Zuberbier (Berlin, Niemcy)
Diagnostyka i proste opcje terapeutyczne w pokrzywce przewlekłej


II Sympozjum: Leki biologiczne w astmie i alergii (część 2)


Sesja VI - Astma ciężka – skuteczność i bezpieczeństwo leczenia biologicznego

1. Algorytm postępowania z chorym na astmę ciężką
2. Przypadki kliniczne pacjentów leczonych w programie lekowym
3. Dyskusja

Sesja VII - Astma chorobą o wielu obliczach – potrzeba indywidualizacji terapii

1. Zapalenie jako cel leczenia astmy - rola eozynofila
2. Nowe aspekty terapii anty-eozynofilowej w astmie ciężkiej
3. Benralizumab z perspektywy lekarza i chorego

Sesja VIII- Edukacja chorego na astmę w praktyce

1. Jak uczyć chorego przyjmowania leków wziewnych ?
2. Jak oceniać kontrolę astmy w gabinecie alergologicznym ?
3. Kiedy zapisać i jak szkolić posługiwania się autostrzykawką z adrenaliną ?
4. Jak wykorzystać Internet w edukacji pacjenta ?

Sesja IX - Wczesna interwencja - czy możemy powstrzymać rozwój alergii i astmy u dzieci ?

1. Prewencja alergii i astmy w okresie płodowym
2. Jak (ie) środowisko może uchronić dziecko przed alergią ?
3. Prewencyjny działanie immunoterapii alergenowej - jak wcześnie zaczynać ?

Gorący temat 2 - Nowości immunoterapii alergenowej


Gorący temat 3 - Obrzęki bradykinino-zależne: kryteria diagnostyczne i leczenie podskórne w codziennej praktyce


Sobota, 15.06.2019

(08:30 - 13:00)

II Sympozjum: Alergia i nadwrażliwość na leki

(współorganizator: Sekcja Nadwrażliwości na Leki PTA)

Wprowadzenie: Klasyfikacja reakcji nadwrażliwości na leki


Sesja X - Alergia i nadwrażliwość na antybiotyki

1. Prezentacja przypadku
2. Kiedy i jak diagnozować alergię na penicyliny?
3. Niepożądane reakcje na antybiotyki nie-betalaktamowe

Sesja XI - Reakcje okołooperacyjne i leki przeciwzakrzepowe

1. Prezentacja przypadku
2. Praktyczne postępowanie diagnostyczne u pacjenta z anafilaksją okołooperacyjną - aktualne wytyczne
3. Nadwrażliwość na heparyny i inne leki przeciwzakrzepowe

Sesja XII - Nadwrażliwość na niesterydowe leki przeciwzapalne

1. Prezentacja przypadku
2. Reakcje skórne na NLPZ
3. Postępowanie w astmie aspirynowej

13:00 - Zakończenie konferencji

Warsztaty - czwartek (13.06.2019) - warsztaty równoległe:

W1 - Diagnostyka molekularna (komponentowa) w alergologii
W2 - Posiew bakteriologiczny wymazów z nosa i z gardła - jak pobrać materiał, jak interpretować wynik?

Warsztaty - piątek (14.06.2019) - warsztaty równoległe:

W3 - Prowokacje pokarmowe - przydatność i bezpieczeństwo w praktyce ambulatoryjnej
W4 - Jak bezpiecznie i skutecznie prowadzić immunoterapię w gabinecie alergologicznym?

Warsztaty - sobota (15.06.2019)- warsztaty równoległe:

W5 - Testy skórne i prowokacje w alergii na antybiotyki beta-laktamowe
W6 - Testy tolerancji i prowokacji z aspiryną i NLPZ