ALERIA ASTMA IMMUNOLOGIA KLINICZNA 2019

Program


Czwartek, 13.06.2019

(10:00 - 18:00)

10:00 - Otwarcie Konferencji

Sesja I - Alergia na pokarmy jako problem wielodyscyplinarny

1. Alergia na pokarmy a eozynofilowe zapalenia przewodu pokarmowego
Prof. Zbigniew Bartuzi (Bydgoszcz)
2. Diagnostyka nieatopowej (IgE niezależnej) nadwrażliwości na pokarmy
Prof. Anna Bręborowicz (Poznań)
3. Aktualne problemy w alergii pokarmowej dzieci i młodzieży
Prof. Maciej Kaczmarski (Białystok)
4. Indukcja tolerancji w alergii na pokarmy
Dr hab. Aneta Krogulska (Bydgoszcz)

II Sympozjum: Leki biologiczne w astmie i alergii (część 1)


Sesja II - Mepolizumab w terapii ciężkiej astmy eozynofilowej. Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?

1. Za i przeciw leczeniu biologicznemu w astmie ciężkiej. Czy wiemy dzisiaj więcej?
Prof. Marek L. Kowalski(Łódź)
2. Identyfikacja chorego do leczenia biologicznego anty-IL5. Precyzja przede wszystkim.
Dr Aleksandra Kucharczyk(Warszawa)
3. Mepolizumab w terapii długoterminowej, czyli dziś i jutro dla chorego z astmą ciężką
Dr Bogna Buttler (Warszawa)

Gorący temat 1 - Nowe terapie w leczeniu atopowego zapaleniu skóry.

Prof. Roman J. Nowicki (Gdańsk)

Sesja III - Nowe wyzwania w alergologii

1. Lokalny alergiczny nieżyt nosa
Dr hab. Andrzej Bożek (Katowice)
2. Anafilaksja u dorosłych i u dzieci
Prof. Anna Bodzenta-Łukaszyk (Białystok)
3. Leki antycholinergiczne w leczeniu astmy
Prof. Barbara Rogala (Katowice)
4. Modelowe rozwiązania systemowe w ochronie zdrowia-miejsce alergologii
Prof. Paweł Górski (Łódź)

Sesja IV Inauguracyjna - Alergie i astma w erze nowych technologii
Allergy and Asthma in the Era of New Technologies


1. From a mobile application in rhinitis (MASK) to the Digital Transformation of Health
Od mobilnej aplikacji MASK do cyfrowej przemiany zdrowia
Wykład specjalny: Profesor Jean Bousquet (Montpellier, Francja)

2. Alergologia przyszłości - czy nowe technologie pomogą rozwiązać nam stare problemy?
Future of allergology - new technologies to solve old problems?
Prof. Marcin Moniuszko (Białystok)

3. Nowe leki małocząsteczkowe w leczeniu astmy oskrzelowej
Small molecules for the treatment of bronchial asthma
Dr hab. Marek Niedoszytko (Gdańsk)

Piątek, 14.06.2019

(08:30 - 18:15)

Sesja V - Alergiczne choroby skóry
Allergic skin diseases


1. Alergia na kosmetyki/Cosmetics allergy
Prof. Radosław Śpiewak (Kraków)
2. Psychoneuroimmunologia – czy może być przydatna w postępowaniu w alergiach skórnych ?
/Psychoneuroimmunology and management of allergic skin diseases
Prof. Anna Janowska-Zalewska (Łódź)
3.Diagnosis and simple treatment options in urticaria
/Diagnostyka i proste opcje terapeutyczne w pokrzywce przewlekłej
Wykład specjalny: Prof. Torsten Zuberbier (Berlin, Niemcy)


Gorący temat 2 - Obrzęki bradykinino-zależne: kryteria diagnostyczne i leczenie podskórne w codziennej praktyce

Dr hab. Grzegorz Porębski (Kraków)

II Sympozjum: Leki biologiczne w astmie i alergii (część 2)


Sesja VI - Astma ciężka – skuteczność i bezpieczeństwo leczenia biologicznego

1. Algorytm postępowania z chorym na astmę ciężką
Prof. Piotr Kuna (Łódź)
2. Przypadki kliniczne pacjentów leczonych w programie lekowym
Dr Izabela Kupryś-Lipińska (Łódź)

Sesja VII - Astma chorobą o wielu obliczach – potrzeba indywidualizacji terapii

1. Zapalenie jako cel leczenia astmy - rola eozynofila
Dr hab. Maciej Kupczyk (Łódź)
2. Nowe aspekty terapii anty-eozynofilowej w astmie ciężkiej
Prof. Marek L. Kowalski (Łódź)
3. Benralizumab z perspektywy lekarza i chorego
Dr Ewa Pisarczyk-Bogacka (Wrocław)

Gorący temat 3 - Nowości immunoterapii alergenowej

Dr hab. Marita Nittner-Marszalska (Wrocław)

Gorący temat 4 - Czy ciężkie ataki obrzęku u chorych z HAE (wrodzonym obrzękiem naczynioruchowym)
muszą być powikłane zgonami?

Dr Marcin Stobiecki (Kraków)

Gorący temat 5 - Zapobieganie zaostrzeniom w astmie.
Punkt widzenia alergologa immunologa.

Prof. Marek L. Kowalski (Łódź)

Sesja VIII - Wczesna interwencja - czy możemy powstrzymać rozwój alergii i astmy u dzieci ?

1. Prewencja alergii i astmy w okresie płodowym
Prof. Iwona Stelmach (Łódź)
2. Jak (ie) środowisko może uchronić dziecko przed alergią ?
Dr hab. Barbara Sozańska (Wrocław)
3. Prewencyjne działanie immunoterapii alergenowej – jak wcześnie zaczynać?
Prof. Radosław Gawlik (Katowice)

Sesja IX - Jak edukować chorego w praktyce alergologicznej?

1. Jak uczyć chorego przyjmowania leków wziewnych?
Dr Piotr Dąbrowiecki (Warszawa)
2. Jak oceniać kontrolę astmy w gabinecie alergologicznym ?
Dr hab. Marcin Kurowski (Łódź)
3. Kiedy zapisać i jak szkolić posługiwania się autostrzykawką z adrenaliną?
Prof. Jerzy Kruszewski (Warszawa)
4. Jak wykorzystać Internet w edukacji pacjenta?
Dr hab. Maciej Chałubiński (Łódź)

Sobota, 15.06.2019

(09:00 - 13:00)

II Sympozjum: Alergia i nadwrażliwość na leki

(współorganizator: Sekcja Nadwrażliwości na Leki PTA)

Wprowadzenie: Klasyfikacja reakcji nadwrażliwości

Prof. Marek L. Kowalski (Łódź)

Sesja X - Alergia i nadwrażliwość na antybiotyki

1. Prezentacja przypadku
2. Czy alergia na penicyliny jest na całe życie?
Dr hab. Marta Chełmińska (Gdańsk)
3. Niepożądane reakcje na antybiotyki nie-betalaktamowe
Dr hab. Ewa Cichocka-Jarosz (Kraków)

Sesja XI - Reakcje okołooperacyjne i leki przeciwzakrzepowe

1. Prezentacja przypadku - 43-letni pacjent z anafilaksją podczas planowanego zabiegu przepukliny pachwinowej
Dr hab. Marita Nittner-Marszalska (Wrocław)
2. Anafilaksja okołooperacyjna
Dr hab. Marita Nittner-Marszalska (Wrocław)
3. Nadwrażliwość na heparyny i inne leki przeciwzakrzepowe
Dr hab. Joanna Glück (Katowice)

Sesja XII - Nadwrażliwość na niesterydowe leki przeciwzapalne

1. Prezentacja przypadku - Czy u każdego pacjenta z N-ERD są bezpieczne koksyby?
Prof. Grażyna Bochenek (Kraków)
2. Reakcje skórne na NLPZ
Prof. Grażyna Bochenek (Kraków)
3. Postępowanie w astmie aspirynowej - stanowisko EAACI
Dr Aleksandra Wardzyńska (Łódź)

13:00 - Zakończenie konferencji

Warsztaty - czwartek (13.06.2019) - warsztaty równoległe:

W1 - Diagnostyka molekularna (komponentowa) w alergologii
W2 - Posiew bakteriologiczny wymazów z nosa i z gardła - jak pobrać materiał, jak interpretować wynik?

Warsztaty - piątek (14.06.2019) - warsztaty równoległe:

W3 - Prowokacje pokarmowe - przydatność i bezpieczeństwo w praktyce ambulatoryjnej
W4 - Jak bezpiecznie i skutecznie prowadzić immunoterapię w gabinecie alergologicznym?

Warsztaty - sobota (15.06.2019)- warsztaty równoległe:

W5 - Testy skórne i prowokacje w alergii na antybiotyki beta-laktamowe
W6 - Testy tolerancji i prowokacji z aspiryną i NLPZ