ALERIA ASTMA IMMUNOLOGIA KLINICZNA 2019

W PROGRAMIE


Sympozja

Leki Biologiczne w Astmie i Alergii
Alergia i Nadwrażliwość na Leki
Sesje: Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób alergicznych

Wykłady i dyskusje

Sesje „Gorący Temat”
Warsztaty
Doniesienia oryginalne (prezentacje ustne i plakatowe)